Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

Kontrollplan & funktionskontroller

Kontrollpunkt
Godkänd funktion
Anmärkningar
Ja
Nej
1
Mottagningskontroll av att: leverans stämmer med följesedel, inga material är skadade under transport, material har förvarats täckt eller inomhus.
2
Kontrollera underlaget förrätt typ av infästning.
3
Extra förstärkningar vid dörrar och punktlaster är gjorda.
4
Rörelsefogar korrekt gjorda.
5
Tätning av golvvinkel (betongplatta - vägg) är nogrannt genomförd.
6
Ev. otätheter i betongplattan är tätade och kontrollerade. Kontrolleras med rökflaska vid undertryck inne i förhållande till ute.
7
Betongplattan noggrant dammsugen från organiskt material. Okulär kontroll.
8
Inga otätheter i ventilationskanal. (skarvar, ändlock, påstick etc.) Kontrolleras med rök med fläkt ansluten.
9
Inga otätheter i fläkthus och vid anslutn. av fläkt till kanal. Kontrolleras med rök.
10
Lufttät anslutning mellan golv vent-kanal till fläkt. Kontrolleras med rök och ventilation i drift.
11
Lufttät anslutning av golvskiva och vägg. (Gäller ej vid luftintag). Kontrolleras med rök och ventilation i drift.
12
Filter monterat mellan sockel och vägg vid tillluftintag. Kontrolleras okulärt och ev. med rök och ventilation i drift.
13
Luft- och vattentätt mellan avluftskanal och utsida fasad. Okulär kontroll.
14
Inställningar av fläkt och ev. spjäll noteras under anmärkningar samt att spjäll är monterat enligt anvisningar på spjäll (måttangivelser).
15
Luftströmning till golv vid samtliga luftintag. Kontrolleras med rök.
16
Tryckskillnad mäts över golvet vid luftintag, slang förs ned till golvet via filtret i intaget, längst bort från fläkten.
17
Mätvärde och plats noteras under anm. (godkänt värde > 0,5 Pa). Mätning av totalt luftflöde från golv. Mätmetod, uppmätt luftflöde och golvyta noteras under anmärkningar. (<0,08 l/sm2 golvyta)
18
Larmfunktion monterad och kontrollerad.
19
Driftsinstruktioner genomgångna med brukaren (larm, rengöring, filter, etc.)
20
I självdragsventilerade hus: Kontrollera med rökflaska i samtliga kanaler med golvventilationen i drift, att luftströmmen ej vänder i frånluftskanaler för allmänventilation och strömmar in i huset.
21
Märklapp skickas efter inkommen kontrollplan och sätts upp i närheten av fläkt, plats noteras under anmärkningar.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.