Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

Kontrollplan & funktionskontroller

Fyll i kontrollpunkter nedan:
Godkänd funktion
Anmärkningar
Ja
Nej
1
Mottagningskontroll av att: leverans stämmer med följesedel, inga material är skadade under transport, material har förvarats täckt eller inomhus.
2
Kontrollera underlaget förrätt typ av infästning.
3
Extra förstärkningar vid dörrar och punktlaster är gjorda.
4
Rörelsefogar korrekt gjorda.
5
Tätning av golvvinkel (betongplatta - vägg) är nogrannt genomförd.
6
Ev. otätheter i betongplattan är tätade och kontrollerade. Kontrolleras med rökflaska vid undertryck inne i förhållande till ute.
7
Betongplattan noggrant dammsugen från organiskt material. Okulär kontroll.
8
Inga otätheter i ventilationskanal. (skarvar, ändlock, påstick etc.) Kontrolleras med rök med fläkt ansluten.
9
Inga otätheter i fläkthus och vid anslutn. av fläkt till kanal. Kontrolleras med rök.
10
Lufttät anslutning mellan golv vent-kanal till fläkt. Kontrolleras med rök och ventilation i drift.
11
Lufttät anslutning av golvskiva och vägg. (Gäller ej vid luftintag). Kontrolleras med rök och ventilation i drift.
12
Filter monterat mellan sockel och vägg vid tillluftintag. Kontrolleras okulärt och ev. med rök och ventilation i drift.
13
Luft- och vattentätt mellan avluftskanal och utsida fasad. Okulär kontroll.
Skicka kontrollplan till ansvarig slutkontrollant
Tack! Kontrollplanen är skickad till ansvarig.
Oops! Something went wrong while submitting the form.