Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

Kvalitet & Miljö

Samtliga produkter i vårt system ingår i det naturliga kretsloppet för återanvändning eller återvinning.

Kraven höjs successivt för att säkerställa att våra produkter ständigt tillhör de bästa ur både miljö- och kvalitetssynpunkt. Våra produkter är granskade, kontrollerade och godkända enligt certifieringsregler som finns för olika produktområden.

Giha Golvsystem värnar om miljö och klimat!

Att minimera miljöpåverkan har varit en viktig utgångspunkt i både utveckling och tillverkning av Giha Golvsystem. Vi har därför valt att använda oss av Svanen-märkta golvspånskivor vilket innebär att de är framställda på ett miljöriktigt sätt enligt uppsatta direktiv. Giha Golvsystem är även godkänt i Sunda Hus, Basta och Byggvarubedömningen. Vi använder endast förnybar och 100% grön el i vår produktion.

Att använda miljövänliga material i våra produkter är inte den enda åtgärden vi tagit för att minska vårt avtryck på miljön. Giha Golvsystem har även som mål att minska transportbehovet. Vi har därför lagt stor vikt med att konstruera ett golvsystem som har få ingående komponenter. Med färre komponenter kan vi erbjuda ett golvsystem som väger mindre samtidigt som det tar mindre plats och volym. Allt för att få ett så klimatsmart och miljövänligt golvsystem som möjligt!

Vill du ha mer information om våra installationsgolv – kontakta oss!

Vi använder enbart förnybar el!

All vår elförbrukning kommer från förnybar energi.