Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

INSTALLATIONSGOLV

Installationsgolv för alla typer av inomhusmiljöer

Därför ska du välja installationsgolv från Giha Golvsystem!

Till skillnad från andra installationsgolvlösningar på marknaden kräver inte våra undergolv någon bärande regelkonstruktion. Golvplattorna/spånskivorna vilar istället direkt på nylonskruvarna som infästes i de förmonterade bussningarna.

Giha Golvsystem kan därför enkelt och snabbt installeras och nivelleras till rätt höjd utan att en ny betongplatta behöver gjutas, golv reglas upp eller flytspacklas.

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt!

Våra installationsgolv passar perfekt vid nybyggnation, renovering eller ombyggnation av gamla industri- eller verkstadslokaler. Installation för rördragningar av el och VVS görs enkelt, snabbt och osynligt under det färdiga golvet. Resultatet blir ett helt jämnt installationsgolv som tål hög belastning.

Giha installationsgolv passar de flesta typer av underlag och monteras snabbt och enkelt jämfört med andra alternativ. Därför blir Giha´s installationsgolv en mycket kostnadseffektiv golvkonstruktion med bättre logistik på arbetsplatsen, vilket också innebär en bättre arbetsmiljö med mindre material att hantera.

Vad är installationsgolv?

Installationsgolv är ett samlingsnamn för upphöjda golv och rekommenderas i utrymmen som behöver rör, ventilation eller VVS samt kablar för el och data. Exempel på lokaler där installationsgolv kan behövas är bl a:

 • Kontor
 • Butikslokaler
 • Datorhallar
 • Kontrollrum
 • Serverrum/-hallar
 • Skolor/daghem
 • Kyrkor
 • Restauranger
 • Utbildningslokaler/-salar
 • Villor – källare
 • Servicebyggnader m m

Teknisk information!

Giha Installationsgolv har en nivåreglerande funktion vilket innebär att golvhöjden kan regleras från 26 – 400 mm inkl spånskiva, för både oventilerade och ventilerade golv.

Våra golvplattor/golvspånskivor är 22 mm tjocka och kan även levereras med förmonterad cellplastisolering för varmare och tystare golv om så önskas.  

De ingående komponenterna är få då regelkonstruktion inte behövs. Varje golvplatta/golvspånskiva vilar på tio nylonskruvar som sitter med c-c 400 mm och som skruvas i de förmonterade bussningarna.

När golvet är helt plant och rätt höjd inställd kapas nylonskruvarna i överkant på bussningen. Vid mattläggning eller flytspackling täckshålen med de medföljande täcklocken. Önskar man lägga t ex parkettgolv eller liknande behövs inte täcklocken monteras. Se vidare i vår monteringsanvisning.

Vilka fler fördelar finns det med ett installationsgolv?

Det finns många fördelar med ett installationsgolv, men den främsta är dess flexibilitet och tids-/kostnadseffektivitet:

 • Snabbare, enklare och med lägre totalkostnad istället för att gjuta, spackla eller regla upp nya golv i befintliga byggnader eller lokaler.
 • Jämfört med betong och flytspackel tillför inte Giha Golvsystemet någon fukt under byggnation eller renovering.
 • I t ex kontorsmiljöer påverkas inte befintlig layout och inredning och ger bara kortare verksamhetsavbrott jämfört med att regla upp eller gjuta nya undergolv.
 • I äldre hus eller byggnader kan installationsgolv användas för att rikta upp gamla ojämna trägolv.
 • Vid bostadsutveckling av t ex gamla industrilokaler behöver nya golv ej gjutas om eller reglas upp.

Ett komplett golvsystem med många användningsområden!

Giha golvsystem kan bl a kompletteras med Giha´s mekaniska ventilationssystem. Det bygger på kompakta ventilationskanaler som kopplas till en frånluftsfläkt med irisspjäll som effektivt evakuerar dålig luft, emissioner, mögelsporer, fukt och eventuell radon. Total bygghöjd inklusive golvspånskiva 26 – 400 mm och passar perfekt i t ex källare och platta på mark vilket ger ett betydligt bättre inomhusklimat. Läs mer på Giha Ventilationsgolv.

I miljöer där det ställs höga krav på ljudreducering som t ex skolor, idrottshallar, flerfamiljshus, företagshotell o s v rekommenderar vi Giha Akustikgolv. Samma golvkonstruktion och koncept men med en patenterad gummiklädd akustikfot som nylonskruven vilar på. Ljud reduceras effektivt bort och förhindrar spridning till omgivande rum och lokaler. Läs mer på Giha Akustikgolv.

Giha Golvsystem har även två typer av värmegolv. Giha Installationsvärme och Giha Termofloor golvvärme. Båda bygger på spårade golvspånskivor med golvvärmeplåtar och 16 mm golvvärmerör för vattenburet golvvärmesystem. Läs mer på Giha Golvvärme.

Förmonterade bussningar Betongskruv för infästning Spikplugg för infästning Täcklock
Även för uppriktning av t ex gamla ojämna trägolv