Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

mekaniskt
ventilerade golv

Mekaniskt ventilerat golv för god inomhusmiljö

Mekaniskt ventilerade golv ger dig ett extra skydd mot fukt, mögel och dålig
luft. I hus där olika typer av farliga gaser anses vara ett problem,
rekommenderas också många gånger ventilerade golv som en lösning. Att
installera ett ventilerat golv är ett relativt smidigt sätt att bli av med
problem som kan ge upphov till skador på hälsa och fastighet, och med hjälp
av ett golvsystem från Giha påverkas inte heller utseendet av ditt hem något
större. Med få komponenter som tar upp plats erbjuder vi ett golvsystem
som knappt lämnar något spår av ingrepp.


Om du upplever problem med fukt, mögel eller radon som ger upphov till en
osund inomhusmiljö, har Giha utvecklat ett golvsystem för just detta. Att
installera ett ventilerat golv i ditt hus hjälper dig att effektivt leda ut
ohälsosam luft ur ditt hem och låta rumsluften återgå till en sund nivå av
fukt. Golvet installeras med anpassade ventilationskanaler och en fläkt som
leder bort osund luft och lukt. Genom denna ventilation ges en uttorkande
effekt som effektivt tvingar den dåliga luften ut ur huset och förhindrar fukt
från underliggande betonggolv att nå parkett eller annat övergolv.


Ventilationskanalerna har mycket låg bygghöjd, vilket bland annat ger dig
fördelen att befintliga dörrar kan behållas. Att installera ett ventilerat golv
är den perfekta lösningen vid fukt-, mögel- eller radonproblem och
installeras antingen över ditt befintliga golv eller över betongplattan.
Montering utförs därför utan någon större och utdragen renovering av ditt
hem.

Ett mekaniskt ventilerat golv är ett bra val om du upplever att:

 • problem med fukt finns kvar efter en eventuell vattenskada. Ett
  ventilationsgolv förkortar torktiden efter en vattenskada vilket gör att
  du snabbare kan återgå till vardagen i ett hus med en behagligare
  inomhusmiljö utan fukt.
 • lukter och emissioner finns kvar efter mögelskador eller fuktskador.
  Golvsystemet ger dig ett effektivt skydd mellan den fuktiga
  betongplattan och ditt övergolv genom att med luftspalten förhindra
  fukten att nå rummet och luften du andas in.
 • markradon från marken under huset kan vara mycket skadligt för
  din hälsa. Radonet transporteras via små sprickor i betongen in i
  huset genom golvet ovanpå. I de fall där radonet kommer från marken
  så kan ett mekaniskt ventilerat golv vara en bra lösning då man med
  en luftspalt och en fläkt kan ventilera bort dessa farliga gaser att nå
  övergolvet och ta sig in i dina rum.

Ventilerade golv - en lösning för alla underlag

Giha Golvsystem utvecklar och producerar golvsystem för både
nybyggnation och renovering med fokus på funktion, kvalitet och miljö.
Golvsystemet passar de flesta typer av underlag oberoende av lutning eller
ojämnheter. Giha Golvsystem har få ingående komponenter och inget
onödigt konstruktionsmaterial, vilket gör arbetet betydligt enklare
samtidigt som det också lämnar mindre spår av konstruktionen. Med färre
komponenter kan vi erbjuda ett lättare golvsystem som samtidigt upptar
mindre plats och mindre volym. Detta för att få ett så klimatsmart och
miljövänligt mekaniskt ventilerat golv som möjligt.

Enkel installation ovanpå befintligt golv

Till skillnad från andra lösningar för installationsgolv kräver inte våra undergolv någon bärande regelkonstruktion. Istället vilar golvplattorna direkt på nylonskruvarna som infästes i de förmonterade bussningarna. Ett installationsgolv från Giha innebär en snabb installation som knappt påverkar utseendet av rummet eller lokalen. Golvkonstruktionen gör även att man kan lägga nästan alla typer material ovanpå.

Nylonskruvarna (benen) skruvas direkt i de förmonterade nylonbussningarna i golvspånskivan, vilket gör det till ett mycket snabbt och enkelt golvsystem att bygga. Även höjdjusteringen går snabbt och enkelt. Golvsystemet har extremt låg bygghöjd och egenutvecklade ventilationskanaler som endast bygger 20 mm i höjd.

Golvspånskivorna kan dessutom levereras med förmonterad cellplastisolering, 20 - 100 mm. Golven är av mycket hög kvalitet och tål hög belastning. Produktionen av Giha Golvsystem sker i enlighet med gällande regler och samtliga ingående komponenter kan återanvändas eller återvinnas.

Ventilerade golv - en lösning för alla underlag

Giha Golvsystem utvecklar och producerar golvsystem för både nybyggnation och renovering med fokus på funktion, kvalitet och miljö. Golvsystemet passar de flesta typer av underlag oberoende av lutning eller ojämnheter. Giha Golvsystem har få ingående komponenter och inget onödigt konstruktionsmaterial, vilket gör arbetet betydligt enklare samtidigt som det också lämnar mindre spår av konstruktionen. Med färre komponenter kan vi erbjuda ett lättare golvsystem som samtidigt upptar
mindre plats och mindre volym. Detta för att få ett så klimatsmart och miljövänligt mekaniskt ventilerat golv som möjligt.

Mekaniskt ventilerat golv mot radon

Radon är vanligt förekommande i Sverige och är många gånger något som människor har accepterat att leva med. I de fall där radonet tagit sig in i huset via byggmaterial som använts vid konstruktionen, väljer de flesta att helt enkelt byta ut det material som orsakar problem. I de hus som där radon istället tar sig in från marken under golvet rekommenderar vi att man med hjälp av ett mekaniskt ventilerat golv hindrar fukt, lukt och farliga emissioner att ta sig in i huset och spridas i luften. Genom att montera ett ventilerat golv under övergolvet ger du ditt hem en mekanisk fuktspärr som förhindrar att fuktskador uppstår och med hjälp av en fläkt kan man genom luftspalten leda bort farliga gaser ut ur hemmet.

Medan man i befintliga hus kan ventilera bort radon med hjälp av mekaniskt
ventilerade golv, brukar man i nya hus redan vid byggnationen lägga en
radonduk under golvet som stoppar farliga gaser att ta sig in i fastigheten
och försämra rumsluften.

Enkel installation ovanpå befintligt golv

Till skillnad från andra lösningar för installationsgolv kräver inte våra undergolv någon bärande regelkonstruktion. Istället vilar golvplattorna direkt på nylonskruvarna som infästes i de förmonterade bussningarna. Ett installationsgolv från Giha innebär en snabb installation som knappt påverkar utseendet av rummet eller lokalen. Golvkonstruktionen gör även att man kan lägga nästan alla typer material ovanpå. Nylonskruvarna (benen) skruvas direkt i de förmonterade nylonbussningarna i golvspånskivan, vilket gör det till ett mycket snabbt och enkelt golvregelsystem att bygga. Även höjdjusteringen går snabbt och enkelt.

Golvsystemet har extremt låg bygghöjd och egenutvecklade ventilationskanaler som endast bygger 20 mm i höjd. Golvspånskivorna kan dessutom levereras med förmonterad cellplastisolering, 20 - 100 mm. Våra system är av mycket hög kvalitet och tål hög belastning. Produktionen av Giha Golvsystem sker i enlighet med gällande regler och samtliga ingående komponenter kan återanvändas eller återvinnas.

Giha's ventilerade golv innebär:


● en smidig montering ovanpå nuvarande golv
● bra isolering från betongplattan som gör att fukten under inte påverkar rumsluften med fukt, mögel och dålig lukt
● enkel skötsel och behagligare inomhusmiljö
● en väldigt låg bygghöjd
● ett beprövat system tillverkat av endast miljövänliga material
● att utseendet av rummet inte påverkas något större
● en effektiv fuktspärr och skydd mot radon och emissioner
● en energisnål golvventilation som tål hög belastning

Giha Ventilationsgolv fungerar som ett eget separat ventilationssystem i fastigheten och skall inte kopplas ihop med den allmänna ventilationen. Ventilationssystemet för bort dålig lukt och ger efter en tid så låg luftfuktighet i underlaget att mögel inte kan etableras. Ventilationen under golvet skapas genom att luft sugs ner i kanaler som läggs under golvet.


Inneluft tas ned till golvet via filterförsedda luftintag. Filtrets uppgift är att förhindra att dammpartiklar kommer ned under golvet, eftersom dessa på sikt kan försämra ventilationsgolvets funktion. Golvets avluft, dvs den luft som sugs ut från golvet, förs ut från byggnaden vid fasad eller tak. Avluften bör inte släppas vid uteplatser, nära sovrum eller i anslutning till husets tilluftsintag, på grund av risken för dålig lukt.


Våra mekaniskt ventilerade golv kan förses med larm så att brukaren direkt kan se om fläkten stannat eller systemet av något annat skäl inte fungerar som det ska. Med Giha's ventilerade golv förhindrar effektivt att rumsluften påverkas av dålig lukt, emissioner och radon.

Hur påverkas vi av fukt?


Då vi spenderar en stor del av vår tid inomhus har inomhusmiljön en stor betydelse för vår hälsa. Fukt i ditt hem kan leda till flera olika typer av problem och det finns gott om undersökningar som visar på ökade hälsoproblem hos personer som vistas i fuktiga lokaler med mögel och dålig ventilation.


Nästan en femtedel upplever symtom som astma, hudproblem, trötthet eller huvudvärk som kan vara kopplat till bostaden, skolan eller arbetet. Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplicerade då det är många olika faktorer som spelar in. Temperatur, buller, radon, fukt, belysning och skadliga ämnen i luften är några av dessa och det är därför viktigt att åtgärda det vi kan. Idag finns många olika typer av produkter och system som kan hjälpa till att motverka dessa problem. Våra mekaniskt ventilerade golv bygger på ett golvregelsystem som är väldigt enkelt att montera och är ett mycket bra sätt att förhindra att fukt, lukt och gaser tar sig igenom underlaget.

Symptom som kopplas till mögel kan vara:


● irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg
● snuva och hosta
● infektioner i luftvägar
● allergier och/eller astma
● torr och irriterad hud
● klåda, utslag eller eksem
● trötthet
● koncentrationssvårigheter
● huvudvärk

För att förhindra att trä och andra material som vi använder oss av i våra hem angrips av ämnen som är skadliga för vår hälsa gäller det att vara ute i god tid. Att installera en golvventilation som en fuktspärr efter antingen en tidigare vattenskada eller för att förhindra att det uppkommer i framtiden, ser vi på Giha som en effektiv lösning på ett stort problem.

Mekaniskt ventilerade golv hindrar effektivt att radon, emissioner och fukt förflyttar sig från mark och betong till parkett eller annat övergolv i ditt hem. Genom att montera ett ventilerat golv ger du även ditt hem ytterligare isolering, då du skapar ett extra utrymme från det betonggolv som ligger under. Fläkten som installeras tillsammans med golvsystem leder samtidigt ut kyla som stiger upp mot golvet från marken under.

För montering och ytterligare info om våra mekaniskt ventilerade golv - läs mer här eller kontakta oss för mer information!