Produkter
Montering
Teknisk info
Kvalitet
Referenser
Kontakt

Ventilationsgolv

Ventilationsgolv för god inomhusmiljö

Vid fukt, mögel eller vissa radonproblem installeras golvet med ventilationskanaler och frånluftsfläkt. Genom undertrycksventilationen erhålles en uttorkande effekt och den dåliga luften förs effektivt ut ur huset. Ventilationskanalerna har mycket låg bygghöjd, vilket är fördelar när befintliga dörrar kan behållas. Bilden visar golvspånskivor med förmonterad cellplastisolering och ventilationskanaler till frånluftsfläkt. Detta system är den perfekta lösningen vid fukt-, mögel- eller radonproblem.

Frånluftsfläkt med irisspjäll
Förmonterad isolering
Ventilationskanaler