Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

Ventilationsgolv

Ventilationsgolv för god inomhusmiljö

Om du upplever problem med fukt, mögel eller radon som ger upphov till en osund inomhusmiljö, har Giha utvecklat ett golvsystem för just detta. Att installera ett ventilerat golv i ditt hus hjälper dig att effektivt leda ut ohälsosam luft ur ditt hem och låta rumsluften återgå till en sund nivå av fukt. Golvet installeras med anpassade ventilationskanaler och en fläkt som leder bort osund luft och lukt. Genom denna ventilation ges en uttorkande effekt som effektivt tvingar den dåliga luften ut ur huset och förhindrar fukt från underliggande betonggolv att nå parkett eller annat övergolv.

Ventilationskanalerna har mycket låg bygghöjd, vilket bland annat ger dig fördelen att befintliga dörrar kan behållas. Att installera ett ventilerat golv är den perfekta lösningen vid fukt-, mögel- eller radonproblem och installeras antingen över ditt befintliga golv eller över betongplattan. Montering utförs därför utan någon större och utdragen renovering av ditt hem.

Ett ventilerat golv är ett bra val om du upplever att:

 • problem med fukt finns kvar efter en eventuell vattenskada. Ett ventilationsgolv förkortar torktiden efter en vattenskada vilket gör att du snabbare kan återgå till vardagen i ett hus med en behagligare inomhusmiljö utan fukt.
 • lukter och emissioner finns kvar efter mögelskador eller fuktskador. Golvsystemet ger dig ett effektivt skydd mellan den fuktiga betongplattan och ditt övergolv genom att med luftspalten förhindra fukten att nå rummet och luften du andas in.
 • markradon från marken under huset kan vara mycket skadligt för din hälsa. Radonet transporteras via små sprickor i betongen in i huset. I de fall där radonet kommer från marken så kan ett mekaniskt ventilerat golv vara en bra lösning då man med en luftspalt kan ventilera bort dessa farliga gaser att nå övergolvet och ta sig in i dina rum.

Ventilerade golv - en lösning för alla underlag

Giha Golvsystem utvecklar och producerar golvsystem för både nybyggnation och renovering med fokus på funktion, kvalitet och miljö. Golvsystemet passar de flesta typer av underlag oberoende av lutning eller ojämnheter. Giha Golvsystem har få ingående komponenter och inget onödigt konstruktionsmaterial, vilket gör arbetet betydligt enklare samtidigt som det också lämnar mindre spår av konstruktionen. Med färre komponenter kan vi erbjuda ett lättare golvsystem som samtidigt upptar mindre plats och mindre volym. Detta för att få ett så klimatsmart och miljövänligt mekaniskt ventilerat golv som möjligt.

Enkel installation ovanpå befintligt golv

Till skillnad från andra lösningar för installationsgolv kräver inte våra undergolv någon bärande regelkonstruktion. Istället vilar golvplattorna direkt på nylonskruvarna som infästes i de förmonterade bussningarna. Ett installationsgolv från Giha innebär en snabb installation som knappt påverkar utseendet av rummet eller lokalen. Golvkonstruktionen gör även att man kan lägga nästan alla typer material ovanpå.

Nylonskruvarna (benen) skruvas direkt i de förmonterade nylonbussningarna i golvspånskivan, vilket gör det till ett mycket snabbt och enkelt golvsystem att bygga. Även höjdjusteringen går snabbt och enkelt. Golvsystemet har extremt låg bygghöjd och egenutvecklade ventilationskanaler som endast bygger 20 mm i höjd. Golvspånskivorna kan dessutom levereras med förmonterad cellplastisolering, 20 - 100 mm. Golven är av mycket hög kvalitet och tål hög belastning. Produktionen av Giha Golvsystem sker i enlighet med gällande regler och samtliga ingående komponenter kan återanvändas eller återvinnas.

Giha's ventilerade golv innebär:

 • en smidig montering ovanpå nuvarande golv
 • bra isolering från betongplattan som gör att fukten underinte påverkar rumsluften med dålig lukt
 • enkel skötsel och behagligare inomhusmiljö
 • en väldigt låg bygghöjd
 • ett beprövat system tillverkat av endast miljövänligamaterial
 • att utseendet av rummet inte påverkas något större
 • en effektiv fuktspärr och skydd mot radon och emissioner
 • en energisnål golvventilation som tål hög belastning

Giha Ventilationsgolv är ett eget separat ventilationssystem i byggnaden och skall inte kopplas ihop med allmänventilationen. Ventilationssystemet för bort dålig lukt och ger efter en tid så låg luftfuktighet i underlaget att mögel inte kan etableras. Ventilationen under golvet skapas genom att luft sugs ned i kanaler som läggs under golvet. Inneluft tas ned till golvet via filterförsedda luftintag. Filtrens uppgift är att förhindra att dammpartiklar kommer ned under golvet, eftersom dessa på sikt kan försämra ventilationsgolvets funktion. Golvets avluft, dvs den luft som sugs ut från golvet, förs ut från byggnaden vid fasad eller tak. Avluften bör inte släppas vid uteplatser, nära sovrum eller i anslutning till husets tilluftsintag, på grund av risken för dålig lukt.

Våra mekaniskt ventilerade golv kan förses med larm så att brukaren direkt kan se om fläkten stannat eller systemet av något annat skäl inte fungerar som det ska. Med Giha's ventilerade golv förhindras effektivt att dålig lukt påverkar rumsluften med dålig lukt, emissioner och radon.

Hur påverkas vi av fukt?

Då vi spenderar en stor del av vår tid inomhus har inomhusmiljön en stor betydelse för vår hälsa. Fukt i ditt hem kan leda till flera olika problem och det finns gott om undersökningar som visar på ökade hälsoproblem hos personer som vistas i lokaler med fukt, mögel och dålig ventilation. Nästan en femtedel upplever symptom som astma, hudproblem, trötthet eller huvudvärk som kan vara kopplat till bostaden, skolan eller arbetet. Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplicerade då det är många olika faktorer som spelar in. Temperatur, buller, radon, fukt, belysning och skadliga ämnen i luften är några av dessa och det är därför viktigt att åtgärda det vi kan.

Symptom kan kopplas till mögel kan vara:

 • irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg
 • snuva och hosta
 • infektioner i luftvägar
 • allergier och/eller astma
 • torr och irriterad hud
 • klåda, utslag eller eksem
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk

För att förhindra att trä och andra material som vi använder oss av i våra hem angrips av ämnen som är skadliga för vår hälsa gäller det att vara ute i god tid. Att installera en golvventilation som en fuktspärr efter antingen en tidigare vattenskada eller för att förhindra att det uppkommer i framtiden, ser vi på Giha som en effektiv lösning på ett stort problem. Mekaniskt ventilerade golv hindrar effektivt att radon, emissioner och fukt förflyttar sig från mark och betong till parkett eller annat övergolv i ditt hem.

För montering och ytterligare info om våra mekaniskt ventilerade golv - läs mer här eller kontakta oss för mer information!