Produkter
Montering & TEknisk info
Kvalitet
historik
Kontakt

Akustikgolv

Ljudisolerade golv för trä- och betonggolv

Giha´s patenterade ljudfot har stor ljudabsorberande yta och reducerar effektivt bort ljud och förhindrar att ljudet sprids till närliggande rum och lokaler. Foten tar även upp vertikala rörelser i konstruktionen.

Giha´s akustikgolv är lösningen för lokaler där det ställs särskilda krav på akustik, buller och stegljudsreducering. Vårt akustikgolv rekommenderas därför bl a i följande byggnader och miljöer:

 • Bostäder
 • Skolor
 • Kontor
 • Vårdinrättningar
 • Idrottshallar
 • Konferenslokaler
 • Konsert- och samlingslokaler
 • Särskilda boenden  
 • Bibliotek m m…

Akustikgolv - hur fungerar det?

Vi på Giha Golvsystem vet att akustik är en komplicerad vetenskap då det ställs olika krav för olika lokaler. Därför har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt reducerar ljud till omgivande rum och lokaler.

Giha´s akustikgolv bygger på exakt samma princip som våra installationsgolv.

Det är i kombination med vår patenterade ljudfot som kraven om stegljudsdämpning uppnås. Golvspånskivorna kan även kompletteras med cellplastisolering för ytterligare ljud- och värmeisolering.

Teknisk information om våra akustikgolv

Giha akustikgolv är framtaget för att kunna monteras i bostäder så att krav enligt BBR (Boverkets byggregler) och Svensk Standard SS 25267 uppfylls. Golvet är kontrollmätt och testade för ljudisolering i laboratorium enligt SS-EN ISO 140-3 och SS-EN ISO 140-8. Vi redovisar därmed nödvändiga data för att kunna genomföra noggranna beräkningar i färdig byggnad enligt SS-EN 12354.

Mätningarna är gjorda vid RISE i Borås och för ett standardgolv i laboratorium uppnås en stegljudsförbättring med 26 dB.

På detta sätt kan man enkelt avgöra hur produkten skall kombineras med stomme och anslutande konstruktioner så att föreskriven ljudklass enligt SS 25267 uppnås (klass A, B eller C). Klass C är minimikrav enligt BBR medan klass A och B tillämpas där högre krav eftersträvas. Våra akustikgolv uppfyller de krav som krävs i samtliga ljudklasser.

Hur sprider sig ljud?

Ljud uppkommer av nästan all vardaglig verksamhet. Beroende på vilket golvytskikt som finns i lokalen kan detta påverka den akustiska prestandan och skapa vibrationer i stomme och konstruktion och kan spridas på många olika sätt i en byggnad. Vibrationerna omvandlas till ljud som i sin tur sprids mellan olika rum.  

Det finns olika typer av ljud:

 • Luftljud är ljud som uppkommer när människor pratar, från musik eller ljud från TV o dyl.
 • Stomljud är ljud som uppkommer när exempelvis en dörr slår igen, när tunga stolar flyttas över golvytan eller när någon stampar i golvet

För montering och ytterligare info - läs mer här eller kontakta oss för mer information!